Vad händer vid en transportskada?

Om en vara från oss skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till Bra Sommarmöbler genom mejl. Kräv även att chauffören ska föra anteckning om skadat gods på fraktsedel eller i sin handdator.

Anmälningen ska göras senast inom 3 arbetsdagar från mottagandet. Detta är för att säkerställa att skadan faktiskt har uppkommit i transport, även om den är synlig eller dold.

Vi förbehåller oss rätten att avslå anmälningar utan vidare utredning, om tidsfristen överskrider 3 arbetsdagar från mottagandet.

Du skapar ett ärende genom denna länk.

Vi prioriterar transportskador, vi kommer hantera ert ärende inom några timmar under kontorstid.

Var denna artikel till hjälp?
15 av 16 tyckte detta var till hjälp