Hur använder ni mina personuppgifter?

Uppgifterna som vi samlar in används främst till att fullfölja leverans samt att kunna lämna en god service när problem uppkommer. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring (via SMS, e-post, direktmarknadsföring) och även kundundersökningar om du inte aktivt invänt mot detta.

Vi lagrar aldrig ditt personnummer och har heller aldrig direkt tillgång till det, ditt personnummer behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag (Klarna) som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Denna sida kommer att uppdateras i samband med den nya lagen GPDR, läs mer om detta genom denna länk.

Var denna artikel till hjälp?
4 av 4 tyckte detta var till hjälp