Hur länge sparar ni mina uppgifter?

Om du är en registrerad kund hos oss sparas dina uppgifter fram till och med den dagen du väljer att avregistrera dig som kund. Du kan när som helst välja att avregistrera dig hos oss. Om du däremot inte har valt att bli registrerad kund sparas dina uppgifter så länge vi anser det vara nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi lagrar uppgifter för att b.la. fullfölja leverans och garanti.

Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt den aktuella och gällande personuppgiftslagstiftning.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp